Sprache

 

 

 

 

 

 

 

Јуни

 

18.06.2017  Недела,  Неделна Литургија 10 ч

25.06.2017  Недела,  Неделна Литургија 10 ч

 

 

Јули

 

02.07.2017  Недела,  Неделна  Литургија  - Патронат - Пикник  во дворот на Црквата. 10 ч

03.07.2017 Понеделник, Св.Наум Охриски - Црквата е отворена – нема Свештеник 18-20 ч

 

09.07.2017  Недел, Неделна Литургија 10 ч

 

11.07.2017  Вторниk,  Вечерна Богослужба - Св.Петар и Павле - Петровден  19  ч

 

16.07.2017  Недела,  Неделна Литургија 10 ч

 

 ОД 17.07.2017  Понеделник , До 19.08.2017 Сабота,

СВЕШТЕНИКОТ Е НА ОДМОР

 

 

02.08.2017  Среда, Св.Илија – ИЛИНДЕН   - Црквата е отворена,немаСвештеник 18 -20 ч

09.08.2017  Среда, Св.Климент Охридски - Црквата е отворена,немаСвештеник 18 -20 ч

 

20.08.2017  Недела, Неделна Литургија 10 ч

 

 27.08.2017  Недела, Неделна Литургија 10 ч

 

28.08.2017  Понеделни,  ГОЛЕМА БОГОРОДИЦА – Црквата е отворена , нема Свештеник  18 -20 ч

 

 

03.09.2017  Недела, Неделна  Литургија –         ПИКНИК , Голема Богородица 10 ч

 

 

 


 

 

ПОВЕЌЕ...